Mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện tối đa, tối thiểu năm 2019

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 87 Luật Bảo hiểm xã hội 2014:

Người lao động quy định tại khoản 4 Điều 2 của Luật này, hằng tháng đóng bằng 22% mức thu nhập tháng do người lao động lựa chọn để đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất; mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn và cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở.

Điểm a Khoản 1 Điều 1 Quyết định 59/2015/QĐ-TTg quy định:

Chuẩn nghèo: 700.000 đồng/người/tháng ở khu vực nông thôn và 900.000 đồng/người/tháng ở khu vực thành thị. (áp dụng cho giai đoạn 2016-2020)

Mức lương cơ sở tính đến ngày 1.7.2019 là: 1.390.000 đồng/tháng (Mức này theo Nghị định 72/2018/NĐ-CP).

Từ ngày 1.7.2019 đến ngày 31.12.2019 là: 1.490.000 đồng/tháng (Mức này theo Nghị quyết 70/2018/QH14).

Căn cứ theo các quy định nêu trên thì mức thu nhập tối thiểu tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là 700.000 đồng/tháng và mức tối đa là 27.800.000 đồng/tháng. Như vậy, mức thấp nhất đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất là 154.000 đồng/tháng và mức cao nhất là 6.116.000 đồng/tháng tính đến ngày 1.7.2019 và là 6.556.000 đồng/tháng sau ngày 1.7.2019.

Về phương thức đóng, người tham gia BHXH tự nguyện được chọn một trong các phương thức đóng sau đây để đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất:

– Đóng 3 tháng một lần;

– Đóng 6 tháng một lần;

– Đóng 12 tháng một lần;

– Đóng một lần cho nhiều năm về sau nhưng không quá 5 năm một lần;

– Đóng một lần cho những năm còn thiếu đối với người tham gia bảo hiểm xã hội đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu theo quy định nhưng thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu không quá 10 năm (120 tháng) thì được đóng cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu.

Người muốn tham gia BHXH tự nguyện có thể đến Đại lý thu BHXH, BHYT đặt tại UBND xã, phường hoặc Bưu cục của Bưu điện trên địa bàn để đăng ký tham gia BHXH tự nguyện và làm thủ tục nộp tiền tại đó.

(Theo Dân Việt)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here