Hỗ trợ đến 30% tiền đóng Bảo hiểm xã hội tự nguyện

Nhân viên Bưu điện tuyên truyền chính sách hỗ trợ tiền đóng BHXH tự nguyện đến người dân khu vực Cồn Hến (Tp Huế)
Nhân viên Bưu điện tuyên truyền chính sách hỗ trợ tiền đóng BHXH tự nguyện đến người dân khu vực Cồn Hến (Tp Huế)

Ngày nay, với mong muốn được cầm trên tay sổ nhận lương hưu và được cấp thẻ Bảo hiểm y tế miễn phí khi nghỉ hưu, ngày càng có nhiều người tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện. Để khuyến khích mọi người dân tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện, nhà nước đã có chính sách hỗ trợ đến 30% tiền đóng Bảo hiểm trong suốt 10 năm đầu tham gia.

http://baohiemxahoitunguyen.vn/6-ly-do-nen-tham-gia-bao-hiem-xa-hoi-tu-nguyen/

Mức hỗ trợ và đối tượng hỗ trợ

Theo quy định pháp luật, kể từ 01/01/2018, người tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện được hưởng chính sách hỗ trợ tiền đóng Bảo hiểm xã hội của Nhà nước theo tỉ lệ % trên mức đóng hàng tháng. Mức hỗ trợ từ 10% đến 30%. Mức đóng hàng tháng được xác định bằng mức thu nhập chuẩn hộ nghèo (700.000đ/tháng).

Tùy thuộc vào từng nhóm đối tượng, mức hỗ trợ được quy định như sau:

– Mức hỗ trợ bằng 30% đối với người tham gia thuộc hộ nghèo.

Tương ứng số tiền được hỗ trợ đóng hàng tháng là 46.200 đồng.

– Mức hỗ trợ bằng 25% đối với người tham gia thuộc hộ cận nghèo.

Tương ứng số tiền được hỗ trợ đóng hàng tháng là 38.500 đồng.

– Mức hỗ trợ bằng 10% đối với người tham gia thuộc các đối tượng khác.

Tương ứng số tiền được hỗ trợ đóng hàng tháng là 15.400 đồng.

Như vậy, đối với người tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện thuộc hộ nghèo, với mức thu nhập lựa chọn là 700 nghìn đồng/tháng sẽ được Nhà nước hỗ trợ 46.200 đồng và chỉ phải đóng 107.800 đồng mỗi tháng (tương ứng chỉ 4.000 đồng mỗi ngày).

Thời gian hỗ trợ

Người tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện được hỗ trợ trong vòng 10 năm (120 tháng).

Nguồn hỗ trợ

Kinh phí hỗ trợ tiền đóng Bảo hiểm xã hội cho người tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện do ngân sách địa phương đảm bảo theo phân cấp ngân sách Nhà nước hiện hành.

Hội nghị tuyên truyền BHXH tự nguyện tại huyện Phú Lộc (TT-Huế)

Chính sách hỗ trợ tiền đóng Bảo hiểm xã hội tự nguyện là chính sách rất nhân văn, thể hiện sự quan tâm của Nhà nước đối với các đối tượng chưa tham gia Bảo hiểm xã hội; thể hiện quyết tâm hướng đến mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân; mọi người dân đều được chăm lo an sinh xã hội, có thu nhập ổn định khi tuổi già, mất khả năng lao động.

Khi có nhu cầu tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện, người dân chỉ cần đến các điểm phục vụ của Bưu điện Việt Nam để được hướng dẫn, phục vụ. Bằng sự tận tâm và phong cách phục vụ chuyên nghiệp, Bưu điện Việt Nam sẽ đem lại sự hài lòng cho Quý khách hàng.

Bảo hiểm xã hội tự nguyện – Tham gia lúc trẻ, Vui khỏe tuổi già

6 lý do nên tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here