Đã đủ tuổi nghỉ hưu nhưng chưa tham gia đủ 20 năm Bảo hiểm xã hội, nên làm gì?

Hân hoan tiếp nhận nội dung tuyên truyền
Hân hoan tiếp nhận nội dung tuyên truyền

“Đã đủ tuổi nghỉ hưu nhưng chưa tham gia đủ 20 năm Bảo hiểm xã hội, nên làm gì?”

Rất nhiều người cảm thấy phân vân giữa việc nhận chế độ BHXH một lần và tiếp tục tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện cho những năm còn thiếu để nhận lương hưu, thẻ Bảo hiểm y tế miễn phí và an nhàn tuổi già.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here