Chính sách mới của bảo hiểm xã hội tự nguyện

  Người lao động hàng tháng đóng bằng 22% mức thu nhập tháng do người lao động lựa chọn để đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất; mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng Bảo hiểm xã hội thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn và cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở. Ngoài ra, căn cứ vào điều kiện phát triển kinh tế – xã hội, khả năng ngân sách nhà nước trong từng thời kỳ để quy định mức hỗ trợ, đối tượng hỗ trợ và thời điểm thực hiện chính sách hỗ trợ tiền đóng BHXH cho người lao động tham gia BHXH tự nguyện.

      Hiện nay căn cứ Điều 14, Nghị định 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 của Chính Phủ về việc hỗ trợ tiền đóng Bảo hiểm xã hội cho người tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện áp dụng thực hiện từ ngày 01/01/2018 thì mức hỗ trợ như sau:

– Bằng 30% đối với người tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện thuộc hộ nghèo;

– Bằng 25% đối với người tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện thuộc hộ cận nghèo;

– Bằng 10% đối với các đối tượng khác.

– Khuyến khích các cơ quan, tổ chức và cá nhân hỗ trợ tiền đóng Bảo hiểm xã hội cho người tham gia BHXH tự nguyện.

– Thời gian hỗ trợ tùy thuộc vào thời gian tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện thực tế của mỗi người nhưng không quá 10 năm (120 tháng).

3 BÌNH LUẬN

    • Chào bạn, bạn có thể đến điểm Bưu điện gần nhất hoặc chỉ cần nhấc máy và alo đến số điện thoại : 02343830234

  1. Tại sao ko cho những người đang làm việc các cơ quan nhà nước,công ty,đang được đóng BHXH.vay tiền dựa vào thờ gian tham gia đóng BHXH.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here