Chính sách bảo hiểm xã hội rất tuyệt vời nhưng người dân Huế chưa tham gia

Ra đời vào năm 2008, có thể khẳng định, Bảo hiểm xã hội tự nguyện là một chính sách ưu việt và đầy tính nhân văn, mở ra cơ hội cho người lao động tự do tham gia và thụ hưởng chính sách an sinh xã hội. Tuy nhiên sau 10 năm triển khai, cũng như các địa phương khác trong cả nước nói chung, tại  Huế số người tham gia loại hình này tại nhiều địa phương vẫn còn rất khiêm tốn. Thật tiếc khi người dân chưa nắm rõ thông tin tốt như thế này.

Bưu Điện Huế được sự ủy quyền của Bảo hiểm xã hội tỉnh sẽ sát cánh cùng Tỉnh Thừa Thiên Huế đưa chính sách ưu việt BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN đến với bà con cô bác

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here