Trang chủ Bảo hiểm xã hội tự nguyện

Bảo hiểm xã hội tự nguyện

Bảo hiểm xã hội tự nguyện

Chính sách Bảo hiểm xã hội tự nguyện được Nhà nước triển khai từ năm 2008 vì An sinh xã hội, vì lợi ích của người dân với một số ưu điểm nổi bật như: nhiều quyền lợi, thủ tục tham gia đơn giản, phương thức đóng linh hoạt… cho đối tượng tham gia là công dân từ đủ 15 tuổi trở lên (không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc). Người dân tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ được hưởng chế độ hưu trí gồm hưởng lương hưu hàng tháng, được cấp thẻ BHYT và chế độ tử tuất.

NHIỀU NGƯỜI ĐỌC

BÀI MỚI

Hotline: 0234.383.0234