Bưu Điện Tỉnh Thừa Thiên Huế: Tăng cường các biện pháp phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện

bảo hiểm xã hội
Bưu Điện Phú Vang tuyên truyền bảo hiểm xã hội tự nguyện

Bảo Hiểm Xã Hội tỉnh Thừa Thiên Huế đang tích cực phối hợp cùng Bưu điện tỉnh triển khai các hội nghị truyền thông xuống tận các thôn, xóm vận động người dân tham gia Bảo Hiểm Xã Hội tự nguyện.

bảo hiểm xã hội
Bưu Điện Phú Vang tuyên truyền bảo hiểm xã hội tự nguyện

Theo phương án của Bưu điện tỉnh Thừa Thiên Huế, trong năm 2019, đơn vị này phấn đấu tăng mới số người tham gia BHXH tự nguyện đạt ít nhất 2.700 người; năm 2020, tăng mới ít nhất 2.900 người; năm 2021, tăng mới ít nhất 3.100 người.

BHXH tỉnh Thừa Thiên Huế và Bưu điện tỉnh  đang tích cực tổ chức các hội nghị truyền thông, vận động BHXH tự nguyện xuống tận các thôn, xóm; đặt mục tiêu vận động tham gia mới tối thiểu đạt 15 người/tổng số 50-70 người được mời tham dự. Bình quân hàng tháng tổ chức 02 hội nghị trên mỗi địa bàn huyện, thị xã, thành phố. Số hội nghị truyền thông vận động dự kiến sẽ được tăng dần trong 03 năm tới đây; năm 2019 là 197 cuộc, năm 2020 là 218 cuộc, năm 2021 là 220 cuộc.

Theo báo cáo tổng hợp từ Ban Thu, BHXH Việt Nam, năm 2018, số người tham gia BHXH tự nguyện tại tỉnh Thừa Thiên Huế là 3.397 người, đạt 136,6% kế hoạch được giao – đứng thứ 3 trong số BHXH 63 tỉnh, thành phố. So với năm 2017, số người tham gia BHXH tự nguyện tại Thừa thiên Huế tăng 1.821 người, tương ứng 115,5%.

Nguồn:

http://tapchibaohiemxahoi.gov.vn

Tham khảo về chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện:

1 – Hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện

2 – Bảo hiểm xã hội tự nguyện rất cần cho lao động tự do

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here