Bà con cô bác thôn Phú Nam, Xã Hương Phú tham gia tích cực Bảo hiểm xã hội tự nguyện

Cám ơn bà con cô bác tại thôn Phú Nam, xã Hương Phú đã quan tâm rất nhiều đến Bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Tối ngày 10/07/2019 Tại hội trường thôn Phú Nam, xã Hương Phú; Bà con cô bác đã đến rất sớm để được nghe chính sách AN SINH thật tuyệt vời của nhà nước

 

Đến dự và cùng bà con trao đổi:

– Về chính quyền địa phương : Đồng chí Ngô Anh Thi – Bí thư Đảng ủy xã Hương Phú

– Về Bảo hiểm xã họi : Đồng chí Võ Đại Quang – Phó giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Nam Đông huyện Nam Đông

– Về phía Bưu Điện Tỉnh: Đồng chí Cái Hữu Thuyến – Giám đốc Bưu Điện Huyện Nam Đông

Đặc biệt là có gần 60 bà con cô bác cùng tham dự

Qua 1h đồng hồ trao đổi hướng dẫn có đến 21 bà con cô bác đã đăng ký tham gia vì dịch vụ BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN quá tuyệt vời. Sẽ rất hay khi tham gia để được hưởng nhiều chính sách tốt của nhà nước như:

1 – Bảo hiểm xã hội tự nguyện 2019 gồm các chế độ nào?

Người tham gia BHXH tự nguyện 2019 sẽ được hưởng 02 chế độ: Hưu trí và tử tuất (khoản 2 Điều 4 Luật Bảo hiểm xã hội 2014).

Với các chế độ này, người tham gia có thể đảm bảo cuộc sống cho mình khi không thể tiếp tục làm việc.

Có thể thấy, so với chế độ BHXH bắt buộc, người tham gia BHXH tự nguyện 2019 được hưởng ít quyền lợi (không có chế độ ốm đau, thai sản, bệnh nghề nghiệp, tai nạn lao động). Tuy nhiên, với những lợi ích to lớn mà loại hình bảo hiểm này đem lại thì mọi người vẫn nên tham gia BHXH tự nguyện, nếu không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.

2 – Mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện 2019

Mức đóng BHXH tự nguyện 2019 bằng 22% mức thu nhập do mình lựa chọn (khoản 1 Điều 87 Luật Bảo hiểm xã hội 2014).

Mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn (700.000 đồng) và cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở (27.800.000 đồng).

Do đó, mức đóng BHXH tự nguyện thấp nhất là 154.000 đồng/tháng và mức đóng cao nhất là 6.116.000 đồng/tháng.

3 – Mức hưởng bảo hiểm xã hội tự nguyện 2019

* Chế độ hưu trí:

– Lương hưu hàng tháng (Điều 74 Luật Bảo hiểm xã hội 2014):

Mức lương = Tỷ lệ hưởng x Bình quân thu nhập tháng đóng BHXH

– Trợ cấp một lần (Điều 75 Luật Bảo hiểm xã hội 2014):

Mỗi năm đóng cao hơn số năm tương ứng tỷ lệ hưởng lương hưu 75% được tính bằng 0,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH.

– BHXH một lần (Điều 77 Luật Bảo hiểm xã hội 2014):

Chỉ áp dụng với một số trường hợp nhất định, mức hưởng tính theo số năm đã đóng BHXH, cứ mỗi năm được:

+ 1,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH (đóng trước năm 2014);

+ 02 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH (đóng từ năm 2014 trở đi);

+ Đóng chưa đủ 01 năm thì hưởng bằng số tiền đã đóng, tối đa bằng 02 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH.

* Chế độ tử tuất:

– Trợ cấp mai táng (Điều 80 Luật Bảo hiểm xã hội 2014):

Bằng 10 lần mức lương cơ sở (mức trợ cấp hiện tại là 13,9 triệu đồng), dành cho người có thời gian đóng từ đủ 60 tháng trở lên hoặc đang hưởng lương hưu.

– Trợ cấp tuất (Điều 81 Luật Bảo hiểm xã hội 2014):

Đối với thân nhân của người đang đóng hoặc đang bảo lưu thời gian đóng, cứ mỗi năm:

+ 1,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH (đóng trước năm 2014);

+ 02 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH (đóng từ năm 2014 trở đi);

+ Tối đa 02 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH nếu đóng chưa đủ 01 năm;

+ Tối thiểu 03 tháng mức bình quân tiền lương và thu nhập tháng đóng BHXH nếu tham gia cả BHXH bắt buộc và tự nguyện.

Đối với thân nhân của người đang hưởng lương hưu:

+ 48 tháng lương hưu đang hưởng nếu chết trong 02 tháng đầu hưởng lương hưu;

+ Cứ hưởng thêm 01 tháng lương hưu thì mức trợ cấp giảm đi 0,5 tháng nếu chết vào những tháng sau đó.

Bảo hiểm xã hội tự nguyện – Người lao động rất nhiều quyền lợi

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here