Ai cũng có lương hưu, chính sách tuyệt vời

Lương hưu nhận từ bảo hiểm xã hội vẫn là nguồn thu nhập cơ bản với mọi người già ở các quốc gia phát triển; nguồn thu từ bảo hiểm thương mại hay tiền tiết kiệm từ ngân hàng chưa bao giờ đủ để bảo đảm duy trì an sinh cho cả cộng đồng ở mọi quốc gia. Vì vậy chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện rất tuyệt vời, giúp cho tất cả bà con cô bác đều có thểm nhận được lương hưu sau khi về già.

1 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here